Równoczesna obróbka na maks. 15 stanowiskach pozwala osiągnąć minimalne czasy produkcji w zależności od geometrii detalu od 0,6 sekundy / sztukę!