Odlewy odśrodkowe

  
>>>>> Zalety odlewów odśrodkowych
>>>>> Odlewy odśrodkowe horyzontalne
>>>>> Odlewy odśrodkowe wertykalne
>>>>> Odlewy piaskowe
>>>>> Gabaryty i zastosowanie
>>>>> Wytapianie i obróbka cieplna
>>>>> Obróbka mechaniczna
>>>>> Zarządzanie jakością
>>>>> Lista materiałów
  
Zalety odlewów odśrodkowych
  
Odlewanie odśrodkowe to metoda formowania elementów polegająca na wlewaniu ciekłego metalu do wirującej formy. Ciekły materiał wpływa przez układ wlewowy i jest dociskany przez siłę odśrodkową do powierzchni formujących. W odróżnieniu od odlewania grawitacyjnego, odlewanie odśrodkowe charakteryzuje się lepszą jakością odlewów, bardziej jednorodną, drobnoziarnistą strukturą, lepszymi właściwościami mechanicznymi, mniejszymi porami oraz mniejszym układem wlewowym. Istotną cechą odlewania odśrodkowego jest możliwość formowania rur wielowarstwowych, w których każda warstwa jest z innego metalu. 
    
Zalety procesu: 
- Znakomite właściwości mechaniczne, jako efekt działania siły odśrodkowej zarówno 
  podczas odlewania jak i stygnięcia metalu
- Wysoka czystość metaliczna, dzięki separacji niemetalicznych cząstek podczas 
     odlewania odśrodkowego. Konsekwencją tego procesu jest doskonała odporność na 
  wszelkie formy korozji miejscowej
- Podwyższona odporność na korozję i ścieranie
- Niewielkie naddatki na obróbkę w stosunku do finalnego wymiaru
- Duża elastyczność produkcji i krótkie terminy dostaw
  
Proces ten będąc konkurencyjnym do walcowania czy kucia pierścieni oferuje zarazem przewagę pod względem:
- Elementy z niewielką grubością ścianki mogą zostać odlane w łatwy sposób  ( nawet 10/12mm) 
- Bardzo ekonomiczny proces, szczególnie dla krótkich serii produkcyjnych 
  (zwłaszcza gdy istnieje już forma dla danego wyrobu)
- Możliwość wykonania tulei, która zostanie podzielona na pierścienie
- Najczęściej odlewanymi elementami są: pierścienie, kołnierze, elementy zaworów
   
   
 
  
Odlewy odśrodkowe horyzontalne
  
Odlewy odśrodkowe horyzontalne są często optymalnym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach, gdzie duża elastyczność dostępnych wymiarów, wysoka jakość i konkurencyjne ceny mają duże znaczenie
- rury mechaniczne grubościenne z dużą średnicą zewnętrzną wykonane ze   
  specjalnych  stopów i w niestandardowych wymiarach
- rolki z materiałów odpornych na wysokie temperatury i korozję dla przemysłu hutniczego
- pierścienie
- elementy według indywidualnego projektu klienta
   

 

   
 
  
Odlewy odśrodkowe wertykalne
  
Geometrie symetryczne liniowo, niezależnie od kształtu zewnętrznego mogą być produkowane poprzez odlewanie odśrodkowe wertykalne przy użyciu odpowiedniej formy metalowej. Zakres możliwych do osiągnięcia w ten sposób wymiarów sięga aż do 6.000 mm średnicy zewnętrznej. Proces stosowany jest szczególnie do wykonania:
- pierścieni z różnymi kształtami zewnętrznymi
- różnych typów kołnierzy, szczególnie dla przemysłu petrochemicznego
- elementów stożkowych dla poziomych maszyn odśrodkowych (np. dekantery)
- geometrii kulistych lub kształtów specjalnych do zastosowań wysokociśnieniowych
    

 

   
 
  

Odlewy piaskowe
Odlewnia wykonuje odlewy piaskowe ze wszystkich stopów miedzi, brązów i mosiądzów odlewniczych i stopów aluminium dla prawie wszystkich zastosowań. Odlewy mogą być dostarczane w stanie surowym, po obróbce wstępnej lub po obróbce gotowej. 

Główną zaletą odlewów piaskowych jest powtarzalność i duża elastyczność procesu produkcji: możliwe jest ich wykonanie ze stopów specjalnych o dowolnej geometrii zgodnie z wyobrażeniem projektanta. 

 
     
Gabaryty i zastosowanie
 
min max
Ř zewnętrzny długość Ř zewnętrzny długość
odlewy horyzontalne krótkie 60 150 850 1.000
odlewy horyzontalne długie 200 1.000 1.000 4.500
odlewy wertykalne 300 200 6.000 (!) 2.500
waga jednostkowa

1 kg

25.000 kg
  
Odlewy odśrodkowe znajdują szczególnie zastosowanie w
- przemyśle chemicznym
- przemyśle energetycznym
- przemyśle petrochemicznym
- przemyśle stoczniowym
- przemyśle lotniczym i astronautyce
- przemyśle spożywczym
- przemyśle motoryzacyjnym
- przemyśle papierniczym
- wydobywaniu ropy naftowej (offshore)
- ochronie środowiska 
 
 
   
Wytapianie i obróbka cieplna
  
- proces wytapiania odbywa się pod ścisłą kontrolą
- każdy wytop jest analizowany przez automatyczny spektrometr
- próby stopów są analizowane i przechowywane
 
- możliwe jest wyżarzanie rozpuszczające
- przesycanie, hartowanie i ulepszanie cieplne
- kontrolowane przemiany strukturalne na podstawie
  dokumentacji klienta w basenie z wodą lub olejem
  i na powietrzu
   
   
 
  
Obróbka mechaniczna
  
Park maszynowy, który firma posiada jest na najwyższym poziomie technicznym, co spełnia wysokie wymagania naszych klientów. Ponad sto maszyn konwencjonalnych i CNC umożliwia wykonanie obróbki wstępnej lub obróbki gotowej wg rysunku. Część parku maszynowego jest przeznaczona do skórowania twardej powierzchni odlewów odśrodkowych.

Wykonujemy spawanie części ze stopów miedzi, aluminium i stali szlachetnych w procesach WIG, MIG, MAG,  EN 288 i ASME IX.

   
 
  
Zarządzanie jakością
   
Strategią firmy jest ciągłe doskonalenie skuteczności systemów zarządzania jakością, w celu zwiększenia zadowolenia Klientów, poprzez spełnianie ich wymagań.

Firma produkuje swoje wyroby w oparciu o wdrożony i certyfikowany przez TÜV-Cert. TÜV-Saarland w roku 1996 system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2000. 

Długoletnie doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie jest gwarancją wysokiej jakości produkowanych odlewów. Dostosowujemy nasze systemy kontroli jakości do wymagań Klientów z różnych sektorów produkcji o wysokich standartach technologicznych. W każdym stadium produkcji są przeprowadzane ściśle określone kontrole.

  
świadectwa odbioru
- Germanischer Lloyd (WZ 061 HH)
   produkcja odlewów odśrodkowych ze stali wysokostopowych i stopów miedzi
- Lloyd Register of Shipping
- zezwolenie na wykonywanie odlewów odśrodkowych dla przemysłu lotniczego
- zezwolenie na wykonywanie części dla marynarki wojennej
  ze stopów brązu i stali wysokostopowych
- DNV - Det Norske Veritas
   
Badania nieniszczące materiałów
- badania penetracyjne FEP
- badania ultradźwiękowe
- badania wizualne
- analiza spektralna
- badania przenikalności magentycznej
   
 
  
Lista materiałów 
   

S T A L E    A U S T E N I T Y C Z N E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

Z2 CN 18.10
NFA 32056/32060
 
G-X2CrNi19-11
WNr. 1.4309
EN 10213-4 / EN 10283
G-X2 CrNiN 18.9
WNr. 1.4306 - SEW 410
304C12
BS 3100
CF3
ASTM A351 / A744
Z6 CN 18.10
NFA 32056/32060
G-X5CrNi19-10
WNr. 1.4308
EN 10213-4 / EN 10283
 
G-X6 CrNi 18.9
WNr. 1.4308 - DIN 17 445
 
GX6CrNi18-9
WNr. 1.6906 - SEW 685
304C15
BS 3100

 

CF8
ASTM A351 / A744
Z6 CNNb 18.10
NFA 32056/32060
 
G-X5CrNiNb19-11
WNr. 1.4552
EN 10213-4 / EN 10283
G-X5 CrNiNb 18.9
WNr. 1.4552 - DIN 17 445
347C17
BS 3100
CF8C
ASTM A351 / A744
Z2 CND 18.12
NFA 32056/32060
 
G-X2CrNiMo19-11-2
WNr. 1.4409
EN 10213-4 / EN 10283

 

G-X2 CrNiMoN 18.10
WNr. 1.4404 - SEW 410
316C12
BS 3100

 

CF3M / CF3MN
ASTM A351 / A744
Z6 CND 18.12
NFA 32056/32060
 
G-X5CrNiMo19-11-2
WNr. 1.4408
EN 10213-4 / EN 10283
G-X6 CrNiMo 18.10
WNr. 1.4408 - DIN 17 445
316C16
BS 3100
CF8M
ASTM A351 / A744
Z6 CNDNb 18.12
NFA 32056/32060
 
G-X5CrNiMoNb19-11-2
WNr. 1.4581
EN 10213-4 / EN 10283
G-X5 CrNiMoNb 18.10
WNr. 1.4581 - DIN 17 445
318C17
BS 3100

     

Z2 NCDU 25.20.04
NFA 32056/32060
 
G-X2NiCrMoCuN25-20
WNr. 1.4536 - SEW 410
EN 10213-4 / EN 10283
G-X2 NiCrMoCuN 25.20
WNr. 1.4536 - SEW 410
332C11
BS 3100

   

S T A L E   A U S T E N I T Y C Z N O - F E R R Y T Y C Z N E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

Z3 CND 22.05 Az
NFA 35574
 
G-X2CrNiMoN22-5-3
WNr. 1.4470
EN 10213-4 / EN 10283
X2 CrNiMoN 22.5.3
WNr. 1.4462 - SEW 400
332C15
BS 3100
UNS S 31803
ASTM A240
Z3 CNDU 26.05
NFA 32060
G-X2CrNiMoCuN25-6-3-3
WNr. 1.4517
EN 10213-4 / EN 10283
G-X3 CrNiMoCuN 24-6-2-3
WNr. 1.4593 - SEW 410
332C13
BS 3100
 
CD-4MCu /
A351+A744
 
1A / ASTM A 890
 
1B / ASTM
 A890+A995
Z2 CND 25.07 Az
 
G-X2CrNiMoN 26-7-4
WNr. 1.4469
EN 10213-4 / EN 10283
 
G-X2CrNiMoN26-7-3
WNr. 1.4417
EN 10283-4

 

 

 

CD3MWCu N / A351
 
6A / ASTM A890+A995
 
5A / ASTM A890

 

Z2 CND 25.06.03 Az

 
G-X2CrNiMoN25-6-3
WNr. 1.4468
EN 10283

 

 

 
 
J93550 / ASTM A872

 

Z40 CN 27.04

  

 
G-X40 CrNi 27.4
WNr. 1.4340 - SEW 410
 
~332C15
BS 3100
 
HD 50
ASTM A608
 
Z3 CND 25.06 Az
NFA 35574

 

 
X4 CrNiMoN 27.5.2
WNr. 1.4460 / SEW 400

 

 
3A / ASTM A890+A995
UNS S 32950
 
Z5 CND 27.05 Az
NFA 35574

 

 
X8 CrNiMo 27.5
WNr. 1.4460 / SEW 400-73

 

 

Szeroki asortyment stali austenityczno-ferrytycznych (również DUPLEX) wg. zapytań ofertowych

S T A L E   M A R T E N Z Y T Y C Z N E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
Z12 C 13
NFA 32059

 

 
G-X8CrNi12
WNr. 1.4107 - EN 10213-2
 
G-X12CrNi12
WNr. 1.4011 - EN 10283
 
G-X8 CrNi 13
WNr. 1.4008 - DIN 17445
 
420C21
BS 3100
 
CA - 15
ASTM A743
 
Z30 Cr 13
NFA 32060

 

 

 
420C24
BS 3100
 
CA - 40
ASTM A743
 
Z4 CN 13 4
NFA 32060
 
G-X4CrNi13-4
WNr. 1.4317
EN10213-2 - EN 10283
 
G-X3CrNi13-4
WNr.1. 6982 - EN 10213-3
 
G-X5 CrNi 13.4
WNr. 1.4313 - DIN 17445
 
425C11
BS 3100

  

Z4 CND 13 4
NFA 32060

  

G-X4 CrNiMo 13.4
WNr. 1.4414 - DIN 17445
425C12
BS 3100
 
CA-6NM / ASTM A743
 
E3N / ASTM A743

Z4 CND 16 4

 
G-X4CrNi16-5-1
WNr. 1.4405 - EN 10283
 
G-X4CrNi16-5-2
WNr. 1.4411 - EN 10283
 
G-X5 CrNiMo 16.5
WNr. 1.4405 - SEW 410
 
G-X3 CrNiMo 16-5
WNr. 1.6983 - SEW 685

 

 

 
Z5 CNU 16 4
NFA 32060

 

 
G-X4 CrNiCuNb 16.4
WNr. 1.4540- DIN 17445

 

 
CB7 Cu-1
ASTM A743

N I K L O W E   S T O P Y   P O D S T A W O W E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
NU 30
NFA 32060
 
G-NiCu 30
 
NiCu 30 Fe / G-NiCu 30 Nb
WNr. 2.4360 - DIN 17 743 /
WNr. 2.4365.01 - DIN 17 730
 
ANC 18 grade A
BS 3146
 
M35-1 / M35-2
ASTM A 494
 
NC 23 Fe 14
 
G-Ni Cr 23 Fe 14
 
NiCr 23 Fe
WNr .2.4851 / DIN 17 742

 

 
UNS N 06601

B R Ą Z Y   C Y N O W E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
Cu Sn 7 Pb 6 Zn 4
NFA 53707
 
Cu Sn 7 Zn 4 Pb 7 - C
(CC 493 K) - EN 1982
 
GZ - Cu Sn 7 Zn Pb
WNr. 2.1090 - DIN 1705
 
LG2 (Sn 6 % -  8 %)
BS 1400
 
C93200
ASTM B 271
 
Cu Sn 12
NFA 53707
 
Cu Sn 12 - C
(CC483 K) - EN 1982
 
GZ - Cu Sn 12
WNr. 2.1052 - DIN 1705
 
PB2
BS 1400
 
C90800
ASTM B 427

Cu Sn 12 Ni 2

 
Cu Sn 12 Ni 2 - C
(CC 484 K) - EN 1982
 
GZ - Cu Sn 12 Ni
WNr. 2.1060 - DIN 1705
 
CT2
BS 1400
 
C91700
ASTM B 427

Cu Sn 10 Zn

 

 
GZ - Cu Sn 10 Zn
WNr. 2.1086 - DIN 1705
 
G1
BS 1400
 
C90500
ASTM B 271

Cu Sn 7 Zn 2 Pb 3

 
Cu Sn 7 Zn 2 Pb 3 - C
(CC 492 K) - EN 1982

 

 
LG4
BS 1400

 

B R Ą Z Y   O Ł O W I O W E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
Cu Sn 10 Pb 10
NFA 53707
 
Cu Sn 10 Pb 10 - C
(CC 495 K) - EN 1982
 
GZ - Cu Pb 10 Sn
WNr. 2.1176 - DIN 1716
 
LB2
BS 1400
 
C93700
ASTM B 271

Cu Pb 15 Sn 8

 
Cu Sn 7 Pb 15 - C
(CC 496 K) - EN 1982
 
GZ - Cu Pb 15 Sn
WNr. 2.1182 - DIN 1716
 
LB1
BS 1400
 
C93800
ASTM B 271
 
Cu Pb 20 Sn 5
NFA 53707
 
Cu Sn 5 Pb 20 - C
(CC 497 K) - EN 1982
 
GZ - Cu Pb 20 Sn
WNr. 2.1188 - DIN 1716
 
LB5
BS 1400
 
C94100
ASTM B 505

M O S I Ą D Z

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
Cu Zn 40
NFA 53703
 
Cu Zn 39 Pb 1 Al - C
(CC 754 S) - EN 1982
 
Cu Zn 40 Pb 2
WNr. 2.0403 - DIN 17660
 
DCB 3 / PCB 1
BS 1400
 
C86400 / C86500
ASTM B 271
 
Cu Zn 19 Al 6
NFA 53707
 
Cu Zn 25 Al 5 Mn 4 Fe 3 - C
(CC 762 S) - EN 1982
 
GZ - Cu Zn 25 Al 5
WNr. 2.0598 - DIN 1709
 
HTB 3
BS 1400
 
C86300
ASTM B 271
 
Cu Zn 35 Al 1
 
Cu Zn 35 Mn 2 Al 1 Fe 1 - C
(CC 765 S) - EN 1982
 
GZ - Cu Zn 40 Fe
WNr. 2.0592 - DIN 1709
 
HTB 1
BS 1400

  C86700

ASTM B 584

M I E D Ź   I   S T O P Y   M I E D Z I

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
Cu - A1
NFA 53100
 
Cu - C
(CC 040 A) - EN 1982
 
G - Cu L 50
WNr. 2.0085.01 - DIN 17655
 
Cu - ETP - 2 / Cu - FRHC
BS 6017
 
C11000
MIL - C 12166
 
Cu Cr 1
 
Cu Cr 1 - C
(CC 140 C) - EN 1982
 
G - Cu Cr F 35
WNr. 2.1292.61 - DIN 17655
 
CC1 - TF
BS 1400
 
C81500
MIL - C 19310

Cu Cr 1 Zr

 

 
Cu Cr Zr
WNr. 2.1293 - DIN 17666

 

 

Cu Be 2 Co

 

 

 

 
C82500
ASTM B 770

Cu Co 2 Be

 

 
Cu Co Be
WNr. 2.1285 - DIN 17666

 

 
C82000
ASTM B 770

S T O P Y   A L U M I N I O W E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
AG 3T
NFA 57702
 
AC - Al Mg3 (a et b)
AC - 51100 / 51000 - EN 1706
 
G - Al Mg 3
WNr. 3.3541 - DIN 1725

 

 
A05140 - ANSI 514.0
ASTM B 26
 
AS 7 G 03
NFA 57702
 
AC - Al Si7 Mg0,3
AC - 42100 - EN 1706
 
G - Al Si 7 Mg wa
WNr. 3.2371 - DIN 1725
 
LM 25
BS 1490
 
A13560 - ANSI A356.0
ASTM B 26
 
AS 7 G 06
NFA 57702
 
AC - Al Si7 Mg0,6
AC - 42200 - EN 1706

 

 

 
A13570 - ANSI A357.0
ASTM B 108
 
AS 10 G
NFA 57702
 
AC - Al Si10 Mg (a,b et c)
AC - 43000/43100/43200 - EN 1706
 
G - Al Si 10 Mg
WNr. 3.2381 - DIN 1725

 

 
A13600 - ANSI A360.0
A03600 - ANSI 360.0
ASTM B85
 
AU 5 G
NFA 57702
 
AC - Al Cu4 Mg Ti
AC - 21000 - EN 1706
 
G - Al Cu 4 Ti Mg
WNr. 3.1371 - DIN 1725

 

 
A02040 - ANSI 204.0
ASTM B 26

W I E L O S K Ł A D N I K O W E   B R Ą Z Y   A L U M I N I O W E

Norma NFA

Norma EN

Norma DIN

Norma BS

Norma ASTM

 
Cu Al 10 Fe 3
NFA 53709
 
Cu Al 10 Fe 2 - C
(CC 331 G) - EN 1982
 
GZ - Cu Al 10 Fe
WNr. 2.0940 - DIN 1714
 
AB1
BS 1400
 
C95200
ASTM B 148 / B 271
 
Cu Al 10 Fe 5 Ni 5
NFA 53709
 
Cu Al 10 Fe Ni 5 - C
(CC 333 G) - EN 1982
 
GZ - Cu Al 10 Ni
WNr. 2.0975 - DIN 1714
 
AB2
BS 1400
 
C95800
ASTM B 148 / B 271
 
Cu Al 12 Fe 5 Ni 5
NFA 53709
 
Cu Al 11 Fe 6 Ni 6 - C
(CC 334 G) - EN 1982
 
GZ - Cu Al 11 Ni
WNr. 2.0980 - DIN 1714

 

 
C95520
ASTM B 148 / B 271

Porównanie norm w celach orientacyjnych. Pomiędzy poszczególnymi normami mogą występować różnice.

    

Inne gatunki materiałów, wagi i gabaryty wg zapytania ofertowego

  
   
Copyright © 2008 Jacek Boron