ARMCO Reineisen - czyste żelazo ARMCO

   
>>>>> Właściwości i zastosowania
>>>>> Analiza chemiczna
>>>>> Magazyn
>>>>> Materialy specjalne: NITRONIC, 17-4 PH ...
         
Właściwości i zastosowania
   
ARMCO Reineisen - czyste żelazo ARMCO należy do grupy stali niskowęglowych magnetycznie miękkich. To wyjątkowy wyrób stalowy, w skład którego wchodzi co najmniej 99,85 % żelaza. Materiał ten pozbawiony jest prawie wszystkich naturalnych zanieczyszczeń, co stanowi podstawę do niżej wymienionych atrybutów i możliwości wykorzystania tej stali:
      
- bardzo dobre właściwości magnetyczne
- wysoka czystość chemiczna i metalurgiczna
- podwyższona odporność na korozję
- nadaje się bardzo dobrze do obróbki plastycznej na zimno
- nadaje się bardzo dobrze do spawania
  
ARMCO znajduje zastosowanie w produkcji magnetycznie czynnych części urządzeń elektrycznych, hamulców magnetycznych, magnesów, przekaźników i szyn prowadzących prąd. W przemyśle petrochemicznym używane jako przewody gazowe i uszczelnienia metaliczne, w przemyśle energetycznym i stoczniowym jako anoda protektorowa. Blachy są wykorzystywane do budowy basenów do cynkowania ogniowego. 
   

   
Analiza chemiczna
    
Porównanie analizy chemicznej gatunków stali ARMCO ze stalą 04J
maksymalną zawartość pierwiastków podano w %
    
  C Mn Si Mo P S Cr Ni Cu N Al Sn Co O
ARMCO 2 0,01 0,1 * 0,02 0,01 0,008 0,03 0,03 0,03 0,006 0,005 0,01 / /
ARMCO 4 0,01 0,06 * 0,02 0,005 0,003 0,03 0,03 0,03 0,005 0,005 0,05 0,005 /
04J 0,035 0,25 0,02 / 0,025 0,03 0,02 0,1 0,1 0,012 0,07 / / 0,03

* ilości śladowe

   

   
Magazyn
   
Dostępne wyroby ze stali ARMCO:
- pręty walcowane na gorąco:
  fi 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 32 - 35 - 40 - 50 - 52 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 210 mm, długość 4-6 metrów
- płaskowniki walcowane na gorąco:
  20x12 - 30x12 - 30x20 - 40x12 - 40x15 - 40x20 mm, długość 3-4 metrów
- pręty kwadratowe walcowane na gorąco:
  20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm, długość 3-4 metrów
- blacha cienka walcowana na zimno:
  0,40 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm, 1000 x 2000 mm
- blacha walcowana na gorąco:
  3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 - 100 mm, 1000 x 2000 mm
- druty walcowane na gorąco:
  5,6 - 6 - 8 - 9 - 12 - 15 - 20 mm, szpule 1000 kg
- drut spawalniczy powlekany miedzią:
  1,2 - 1,6 - 2,4 mm, szpule 15 kg
- wsad do walcowania i kucia, walcowany na gorąco
  100 x 100 - 140 x 140 - 200 x 200 mm, długość 4-6 metrów
  możliwość wykonania odkuwek swobodnie kutych, prętów i pierścieni wg projektu klienta!
- wsad do przetopu i produkcji stali specjalnych
  65 x 65 - 80 x 80 - 90 x 90 - 330 x 218 x 1000 mm
   

   
Materiały specjalne
    
- NITRONIC 50 / ASTM A276 Typ XM-19
  z magazynu pręty łuszczone od fi 12,70 do fi 275,00 w długościach 3,0 - 6,0 m
   
- NITRONIC 60 / ASTM A276 / UNS 21800
  z magazynu pręty łuszczone od fi 11,50 do fi 254,00 w długościach 3,0 - 6,0 m
   
- 17-4 PH Cond. A / ASTM A564 Typ 630 / AMS 5643
  z magazynu pręty łuszczone od fi  5,00 do fi 400,00 w długościach 3,0 - 6,0 m
    

Copyright © 2010 Jacek Boron